Praktisk information

Här finns information från Fokus Hjälpmedel och Workman Event/Kistamässan. Inflyttningstider, webshop, utställarlunch osv.

UTSTÄLLAREINFORMATION

UTSTÄLLARKORT

Kistamässan

Datum: 17-18 november 2021
Tid: 09.00-16.00
Plats: Arne Beurlings Torg, Kista


Anmälan