Möt våra föreläsare

Samma seminarier och workshops båda dagarna


Parallellt med leverantörsutställningen arrangeras fortbildande och utvecklande seminarier med Pär Johansson, grundare Glada Huddikteatern, Dagny Vikström, arbetsterapeut och tidigare Demensvårdsutvecklare i Luleå kommun, Petrus Laestadius, vice vd Swedish Medtech och Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige
.


Dessutom arrangeras workshops där du får prova de senaste hjälpmedlen i en stimulerande miljö tillsammans med ledande leverantörer.

09.30-10.15 Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige 
Extrem fetma- omvårdnad och förflyttning
Föredraget handlar om hur fetma påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser extrem fetma har för omvårdnadsarbete och förflyttningar. Du får kunskap om vilka hjälpmedel som är anpassade för människor med extrem fetma och vilket platsutrymme som krävs för att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt. Vi för resonemang om vikten av ett bra bemötande och kommunikation mellan brukare och hjälpare i förflyttningar.

 

10.30-11.15 Dagny Vikström Leg. Arbetsterapeut och tidigare Demensvårdsutvecklare i Luleå kommun
Bemötande och förhållningssätt till personer med demens
Hur kan vi hjälpa personer med demens att behålla sin värdighet och självkänsla när minnet sviker, det är svårt att hitta, att känna igen folk och föremål, att förstå och förklara sig. Hur kan vi hjälpa personer som missförstår, är rädda och misstänksamma och inte har insikt om sitt eget sjukdomstillstånd. Hur kan vi möta och kommunicera och skapa ett positivt klimat och förtroende. Hur kan vi stödja personer med demens i vardagen så de kan uppleva livsglädje och välbefinnande, trots sin kognitiva svikt.

13.30-14.15 Petrus Laestadius, Swedish Medtech
Nytt regelverk för medicinteknik - varför då?
Hjälpmedel är medicinteknik och därmed ska tillverkare följa det regelverk som gäller för medicinteknik i hela Europa. 2020 kommer det ett nytt regelverk som kommer att ställa ännu högre krav på tillverkare, distributörer, hjälpmedelscentraler och alla andra som arbetar inom vårt område. Här presenteras en beskrivning av de största förändringarna och vad man ska tänka på. 

15.00-15.45 Pär Johansson, Glada Huddik 
Glada Huddik - Känslan att bli sedd
Pär Johansson är initiativtagare och grundare till Glada Huddikteatern. I sin föreläsning berättar Pär om hur allting startade och hur det ser ut idag. Föreläsningen är känslofylld, rolig och energifylld. Glada Huddikteatern är den teater som blivit mest uppmärksammad de senaste åren för att utvecklingsstörda och ”normalstörda” agerar tillsammans på scenen. När Glada Huddikteatern startade var det inte många som trodde att det skulle bli särskilt långvarigt. Idag har mer än 130 000 åskådare sett ensemblens produktioner. Pär Johanssons föreläsning handlar om att bli sedd, vara behövd och bli uppskattad för den man är. Med värme och med humor berättar Pär om att tänja på sina gränser och att hjälpa andra människor att utvecklas. Ingenting är omöjligt bara man tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.


Workshops av följande leverantörer

10.00-10.30 Digitala verktyg som stöd i vardagen
Abilias hjälpmedel ger många möjlighet till självständighet, delaktighet och ökad livskvalitet. Våra digitala hjälpmedel används idag av både individer och verksamheter. Vi tittar på våra senaste nyheter inom våra kognitiva hjälpmedel och möjligheterna med webbtjänsten myAbilia. GEWA Connect ger dig med minskad rörlighet möjlighet att använda din mobiltelefon eller surfplatta samt själv kunna styra saker som att t.ex. tända och släcka lampor, titta på TV och lyssna på musik. Under workshopen delar vi med oss av exempel på användning.

10.40-11.10 Förflyttning vid smärtproblematik
Handicare har över 30 års erfarenhet av patientförflyttningar inom manuell förflyttning och med lyft. Vi har ett av marknadens bredaste sortiment av enkla och säkra förflyttningslösningar. I vårt dagliga arbete får vi ofta frågor kring hur en förflyttning kan underlättas när patienten är mycket smärtkänslig i samband med förflyttningen. Vi kommer därför under workshopen praktiskt visa hur några förflyttningssituationer kan underlättas för patienter med smärtproblematik.

11.20-11.50 Att möta och bemöta vårdtagare med demens - vad är viktigt att tänka på?
En spännande och intressant workshop kring en av våra stora utmaningar i vården idag; att möta vårdtagare med demens. Över 60 % av vårdtagarna inom äldreomsorgen lever idag med demens.
Vi kommer att beröra vikten att arbeta rätt och med värdighet kring personer som lever med demens och även prata om begreppet personcentrerad omvårdnad som innebär att det är personen som är i fokus, inte demenssjukdomen. Detta innebär att de hjälpmedel som vi använder i omsorgen också måste vara anpassade för ändamålet. Vi belyser också vad som kan vara viktigt att tänka på vid förflyttning av personer med demens.

13.00-13.30 När en är nog 
Hur får vi personalen att jobba på ett smart och ergonomiskt sätt?
När räcker det med en person och när behöver man vara fler? Hur inverkar dina arbetsmetoder på din kropp och på patienten? Stärk ditt och dina kollegors yrkeskunnande!

13.40-14.10 Aktivt sittande för äldre och svaga
Hur ska vi välja rullstol? Efter användarens ålder eller efter en genomförd analys? Flera personer skulle kunna ha, och må bra av, en mer aktivitetsbefrämjande rullstol. Med en lättrullad rullstol kan användaren kanske bli mer självständig och bättre nyttja sin fulla förmåga.Vi åldras olika och därför bör varje förskrivning av rullstol föregås av en analys som visar vilken typ av rullstol som är mest lämplig.
Med Stina Dahlbeck, utbildningschef Invacare

14.20-14.50 Tillsammans för bättre resultat
Trycksår är idag en av de största utgiftsposterna inom hälso- och sjukvård och orsakar stort lidande för den drabbade. Vi på Care of Sweden jobbar varje dag för att stoppa trycksår. Genom aktivt samarbete med vården och stark koppling till forskning vet vi vad som krävs för att göra skillnad.
Därför bjuder vi in dig till en värdefull workshop där vi ger dig nycklar för att skapa en effektiv situation som minskar både lidande och resursbruk. Vi visarvikten av ett strukturerat arbete och ger dig möjligheten att ta del av de senaste lösningarna som redan nu används framgångsrikt både i Sverige och runt om i världen.
Visionen om noll trycksår och din aktiva roll
Evidens ger effektivitet
Din verktygslåda