Samma program båda dagarna! Ingen föranmälan krävs

09.30-10.15 MDR, det medicintekniska regelverket

Petrus Laestadius, Swedish Medtech

10.40-11.25 Hur använda vårt intellekt framför muskler när vi arbetar med förflyttningar i vården

Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige

Det är en realitet att belastningsskador är ett stort problem inom vården och omsorgen. Risken att drabbas av belastningsskador är särskilt stor då patienter ska förflyttas. Om nu förflyttningar visar sig vara en så stor riskfaktor, behöver man se på förflyttningar ur ett helt annat perspektiv. Vi vill ju att vårdpersonalen ska må bra och stanna kvar i vården. Eftersom förflyttningar är en viktig del av patientens vård och behandling, ska vi involvera dem i sina förflyttningar så mycket som möjlig. Utförs förflyttningarna i en medvetet anpassad miljö som tillvaratar och förstärker patientens förmågor maximalt, minskas tyngden och belastningen för vårdpersonalen på ett avgörande sätt. Men för att göra det här tankearbetet behövs verktyg för detta. HMC Sverige har genom ett nytt forskningsprojekt validerat metoder för patientanalys som kan vara en tillgång i detta arbete.

13.00-13.45 Implementering av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser - beslutsfattande och hälsoekonomiska perspektiv

Magnus Zingmark, Umeå Universitet & Katarina Baudin, Örebro Universitet

Ett aktivt liv med delaktighet i de sammanhang som är viktiga för den enskilde är en grund för hälsa och välmående. När funktionsförmågan sviktar kan evidensbaserade insatser optimera förutsättningarna för aktivitet och delaktighet. Tekniska hjälpmedel är en del av sådana insatser men hur ska vi veta vad som bör implementeras? Presentationen fokuserar på faktorer som har betydelse för beslutsfattande i kommunal och regional kontext och betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser ur ett hälsoekonomiska perspektiv.

15.00-15.45 Min idrottsresa

Gunilla Wallengren, Paralympier

Parafriidrottaren Gunilla Wallengren har en lång och spännande idrottskarriär bakom sig, som gett många minnen och erfarenheter. Hon har både EM och VM-medaljer i bagaget och en hel hög med SM-guld. Hon har även deltagit i flera Paralympics. Men karriären är inte slut ännu. Gunilla kommer i sin föreläsning ta med er till några av hennes mest minnesvärda tävlingar. Ni kommer få höra henne berätta om att tänja gränser, hur man kan vända motgångar till framgångar, hur idrotten kan få en att utvecklas som människa och hur man kan använda dessa erfarenheter i livet i övrigt. Vad driver henne att fortsätta kämpa om medaljerna? Hur har utvecklingen av hjälpmedel påverkat henne som idrottare?

Detta är en föreläsning som ger dig en stor dos inspiration!

Följande leverantörer kommer att arrangera workshop under Fokus Hjälpmedel. Ingen föranmälan krävs

10.00-10.30 Vad är pulsation?

Att använda luftmadrasser som en del i ett trycksårsförebyggande arbete är sedan tidigare väl etablerat. Att ligga på en luftmadrass där luftcellerna växlar i ett växeltrycksläge eller alternerande läge kan för en del vårdtagare upplevas negativt för bland annat sömnen. I denna workshop tittar vi på en automatisk luftmadrass med det pulserande läget, där rörelserna i madrassen är mindre och skonsammare för vårdtagaren, både vad gäller komfort och vävnadstryck.

  • När används en luftmadrass i ett trycksårsförebyggande arbete och vad är viktigt att tänka på?
  • Vad är skillnaden mellan pulserande läge, växlande
    läge och konstant lågt tryck?
  • Vilken klinisk evidens finns för att backa upp det
    pulserande läget?
  • Trycksår och pulsation, hur kan till exempel sömn och
    smärta påverkas?

11.00-11.30 När en är nog

Hur får vi personalen att jobba på ett smart och ergonomiskt sätt? När räcker det med en person och när behöver man vara fler? Hur inverkar dina arbetsmetoder på din kropp och på patienten? Stärk ditt och dina kollegors yrkeskunnande!

13.45-14.15 Förebygga ohälsa och främja fysisk aktivitet – Drivaggregat med kombinationsavtal

Idag sitter 150 000 människor i rullstol mer eller mindre i sitt dagliga liv. Studier visar att 50% av dessa har ont i nacke och axlar. Psykisk och fysisk ohälsa är vanligt förekommande bland den generella populationen vilket även speglar rullstolsanvändare. Fysisk aktivitet är en av de saker som på senare år visat sig öka välbefinnandet signifikant. Vi kan alla genom enkla medel i vardagen bli mer fysiskt aktiva, minska belastningen på axlar/nacke samt öka de sociala kontakterna även som rullstolsanvändare. Om detta kommer Håkan Johansson att berätta mer, en kort utbildning och produktvisning som avslutas med öppna frågor.

14.30-15.00 Tidig mobilisering av post Covid patienter

Bo Kävlemark från Akademiska sjukhusets CIVA och Covidavdelning delar med sig av erfarenheter och tips hur man löst mobiliseringen av Covidpatienter hos dem.
Workshopen blandas med tips och praktiska lösningar tillsammans med Mikael Carlsson, utbildningsansvarig på Direct Healthcare Group.

Du träffar oss på mässan