Workshopprogram

Samma program bägge dagar och workshopsen hålls i respektive företags monter

10.20-10.40 Att köra elrullstol utan vare sig händer eller fötter
Minicrosser, monter A39:34

När du inte kan använda vare sig dina händer eller dina fötter för att ta dig fram med din elrullstol, vilka möjligheter finns då? Hur kan vi underlätta vardagen för dessa brukare? Med hjälp av Munevo drive,  en huvudkontroll för elektriska rullstolar som bygger på smarta glasögon. De små rörelserna i huvudet upptäcks av glasögonen och omvandlas till styrsignaler. Du kan köra din stol, ändra sittställning samt styra andra funktioner i hemmet.10.45-11.05 När en är nog
Guldmann, monter A39:13

Hur får vi personalen att arbeta på ett smart och ergonomisktsätt? När räcker det med en person och när behöver man vara fler? Hur inverkar dina arbetsmetoder på din kropp och på patienten? På vilka sätt kan vi använda taklyften för att underlätta mer än att lyfta från A-B?

14:00-14:20 Inställningar och val för optimala köregenskaper och ett bra sittande i en aktiv rullstol
Sunrise Medical, monter A39:11

Vi går igenom vilka inställningar man kan göra för att anpassa en rullstol till en brukare som behöver en mer skräddarsydd rullstol. 

14:30-14:50 Behov av kognitivt stöd - verktyg som guidar till rätt insats
Abilia monter, A38:16

Att inte få ihop vardagen och att känna oro, stress och otillräcklighet är verkligheten för många med kognitiva utmaningar. Att hitta strategier och hjälpmedel som kompenserar och stöttar kan göra stor skillnad och ge en ökad livskvalitet för många.I den här workshopen berättar Abilia om ett digitalt verktyg som stödjer förskrivare i förskrivningsprocessen med utgångspunkt i individens kognitiva utmaningar och behov. Stegvis får du som förskrivare information om diagnos, dess kognitiva utmaningar, relaterade hjälpmedel samt tips och råd för implementering av dessa.