Fokus Hjälpmedel

Fokus Hjälpmedel ska precis som tidigare möten erbjuda relevant fortbildning för förskrivare och hjälpmedelskonsulenter. Genom intressanta och aktuella föreläsningar och genom workshops där tillfällen till praktiska övningar ges får besökarna chans att utveckla sig i sin yrkesroll. På den stora leverantörsutställningen presenteras de senaste produkterna av de kunniga utställarna - allt för att du som besökare ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök. Ett besök på hjälpmedelsmötet ska ses som välinvesterad fortbildning dit man som arbetsgivare absolut skickar sina medarbetare.

För att så många som möjligt i branschen ska ha möjlighet att ta del av den fortbildning Fokus Hjälpmedel erbjuder vi hela tiden olika mötesplatser.

Fokus Hjälpmedel erbjuder spännande fortbildningsaktiviteter, inspirerande föreläsningar och utställningar av det senaste inom medicintekniska hjälpmedel. Programmen utformas tillsammans av de lokala hjälpmedelsorganisationerna och hjälpmedelsföretagen inom Swedish Medtech. För att alla relevanta professioner ska kunna ta del av programmet kör vi samma program under mötets två dagar, säger Petrus Laestadius, vice vd Swedish Medtech.VAD INNEBÄR DETTA?


Fortbildande
Hjälpmedelsmötet ska erbjuda relevant fortbildning för förskrivare och hjälpmedelskonsulenter genom intressanta och aktuella föreläsningar samt genom workshops där tillfällen till praktiska övningar ska ges. Även i mötet mellan besökare och utställare i montrarna sker löpande fortbildning. Hjälpmedelsmötet ska ses som två dagarna välinvesterad fortbildning dit man som arbetsgivare absolut skickar sina medarbetare.

Innovativt
Genom presentationer i montrarna håller besökarna sig uppdaterade på både nya och kända produkter och genom diskussioner som uppstår får utställarna i sin tur värdefull feedback på sina produkter direkt från de som arbetar med dem dagligen i sina verksamheter. Genom mötena kan utvecklingen gå framåt både vad det gäller produkters utformande och metodiken.

Kvalificerad
Både utställare och besökare ska känna att mötet vi arrangerar är kvalificerat i alla led. Utställarna får träffa ”rätt” besökare och besökarna möts av relevanta utställare, aktuella föreläsningar och workshops som behandlar angelägna ämnen. Genom diskussioner och presentationer i montrarna håller besökarna sig uppdaterade på både nya och gamla produkter.

Relevant 
Mötet tar tag i aktuella frågor som finns i deltagarnas vardag. Frågetecken rätas ut både genom föreläsningar och workshops men även i mötet mellan besökare och utställare samt i mötet kollegor emellan. Genom diskussioner kan nya insikter nås och vidare perspektiv skapas.