Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB A39:14 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.arjo.com/sv-se/
Abilia Abilia A38:16 https://www.abilia.com/sv
Anatomic Sitt AB Anatomic Sitt AB A40:18 http://www.anatomicsitt.com/
Bano Bano A41:36 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien https://www.bano.se/
Bioservo Technologies AB Bioservo Technologies AB A38:13 Arbetsplatshjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.bioservo.se
Br Ström Br Ström A39:26 Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.brstrom.se/
Care of Sweden AB Care of Sweden AB A38:11 Trycksårsprevention http://www.careofsweden.se/
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB A38:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Decon AB Decon AB A39:14 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group A39:21 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Eloflex Eloflex A37:15 Förflyttning/mobilisering, Transport/bilanpassning https://eloflex.se/
ErgoNova ErgoNova A40:56 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.ergonova.se/
Evondos Evondos A39:40 Övrigt https://www.evondos.com/
Feal AB Feal AB A39:18 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning https://www.feal.se/
FreedomBikes FreedomBikes A39:16 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data A41:23 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://frolundadata.se/
Guldmann AB Guldmann AB A39:13 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
Göran Sjödén Rehab Distribution Göran Sjödén Rehab Distribution A39:12 Trycksårsprevention https://www.rehabshop.se/
HD Rehab HD Rehab A40:18 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB A40:24 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN A38:41 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Hjälpmedel Stockholm Hjälpmedel Stockholm https://www.hjalpmedelstockholm.se/
Hjälpmedelsexperten Hjälpmedelsexperten A41:34 http://hjalpmedelsexperten.se/
Invacare Invacare A40:30 http://www.invacare.se/sv
Järven Health Care Järven Health Care A41:29 Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.jarven.se
KOM I KAPP AB KOM I KAPP AB A40:12 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.komikapp.se
Linet Sweden AB Linet Sweden AB A38:30 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.linet.se/sv/hemvard
Mayday Aid AB Mayday Aid AB A40:52 Barnhjälpmedel, Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Mercado Medic Mercado Medic A40:44 https://mercado.se/
Minicrosser Minicrosser A39:34 http://www.minicrosser.se/
Minitech Minitech A39:30 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Övrigt https://www.minitech.se
Panthera Panthera A38:17 http://www.panthera.se/
Permobil Permobil A38:17 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Picomed AB Picomed AB A41:13 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.picomed.se/
Powermec Powermec A38:25 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning, Övrigt https://powermec.no/
Primed Fysio och Rehab AB Primed Fysio och Rehab AB A39:41 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.primed.se/
Rehasense Rehasense A40:14 Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel https://rehasense.com/
Sodexo Sodexo
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB A39:11 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco A37:19 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
TFH TFH A41:21 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt https://tfhsensory.se/
Topro Mobility AB Topro Mobility AB A41:52 Mobilitet/gånghjälpmedel https://topromobility.se/
Virotea Virotea A40:22 https://www.virotea.com/