Utställare Monter Category Webbadress
AMAB AMAB A38:29 Övrigt http://amab.nu/
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB A39:14 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.arjo.com/sv-se/
Abilia Abilia A38:16 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.abilia.com/sv
Anatomic Sitt AB Anatomic Sitt AB A40:28 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com/
Apodan Apodan A37:18 Hygien https://www.apodan.dk/
Axla Axla A37:12 Hygien https://www.axlacare.se/
Bakker Elkhuizen Bakker Elkhuizen A37:16 Arbetsplatshjälpmedel https://www.bakkerelkhuizen.nl/
Bano Life Bano Life A38:43+A38:32 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://banolife.no/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom A38:21 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.baxter.se/sv
Bima Bima A39:44 Trycksårsprevention http://www.bimaplastteknik.se
Bioservo Technologies AB Bioservo Technologies AB A38:13 Arbetsplatshjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.bioservo.se
Br Ström Br Ström A39:26 Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.brstrom.se/
Care of Sweden AB Care of Sweden AB A39:20 Trycksårsprevention http://www.careofsweden.se/
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB A38:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Comfort System Scandinavia AB Comfort System Scandinavia AB A41:32 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering http://www.comfortsystem.se
Create it Real Create it Real A41:16 Övrigt http://createitreal.com/
Danish Care Danish Care A41:15 Övrigt https://www.danish.care/
Decon AB Decon AB A39:24 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group A39:21 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Eloflex Eloflex A38:43 Förflyttning/mobilisering, Transport/bilanpassning https://eloflex.se/
ErgoNova ErgoNova A40:56 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.ergonova.se/
Etac Sverige Etac Sverige A40:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB A41:44 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.eurovema.com/sv-se
Evondos Evondos A39:40 Övrigt https://www.evondos.com/
Exotek Exotek A37:24 Fritid https://www.exotek.no/
Eyemind Eyemind A41:14 Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://gazedriver.com/
Feal AB Feal AB A39:18 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning https://www.feal.se/
FreedomBikes FreedomBikes A39:16 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data A41:23 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://frolundadata.se/
Goesart Goesart A37:21 Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt http://www.goesart.com/
Guldmann AB Guldmann AB A39:13 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
Göran Sjödén Rehab Distribution Göran Sjödén Rehab Distribution A39:12 Trycksårsprevention https://www.rehabshop.se/
HD Rehab HD Rehab A40:18 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB A40:24 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN A40:46 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Hjälpmedel Stockholm Hjälpmedel Stockholm https://www.hjalpmedelstockholm.se/
Hjälpmedelsbolaget Hjälpmedelsbolaget A41:36 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien https://www.hjalpmedelsbolaget.com/
Hjälpmedelsteknik Sverige  Hjälpmedelsteknik Sverige A39:29 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://assistivetechnologygroup.eu/
Human Care HC AB Human Care HC AB A40:23 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://humancare.se/sv/
Invacare Invacare A40:30 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Jysk Handi Jysk Handi A41:11 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Övrigt https://www.jyskhandi.se
Järven Health Care Järven Health Care A41:29 Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.jarven.se
KOM I KAPP AB KOM I KAPP AB A40:12 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.komikapp.se
Kandre Kandre A41:54 Hygien, Övrigt https://www.kandre.se/
Kvistberga Group AB Kvistberga Group AB A40:50 Förflyttning/mobilisering, Transport/bilanpassning https://kvistberga.se/
L&B Medical L&B Medical A38:24 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.lbmedical.se
Learn to Move Learn to Move A38:30 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Övrigt https://www.learntomove.se/
Life & Mobility Life & Mobility A41:48 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.life-mobility.com/en/
Linet Sweden AB Linet Sweden AB A38:10 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.linet.se/sv/hemvard
MDV Välfärdsteknik MDV Välfärdsteknik A40:42 Övrigt https://www.mdvteknik.se/
Made for Movement AB Made for Movement AB A39:25 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.madeformovement.com/
Make Rehab Make Rehab A41:48 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://makerehab.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB A40:52 Barnhjälpmedel, Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Mercado Medic Mercado Medic A40:44 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://mercado.se/
Minicrosser Minicrosser A39:34 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.minicrosser.se/
Minitech Minitech A37:15 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Övrigt https://www.minitech.se
Mondian AB Mondian AB A38:31 Övrigt http://mondian.se
Moveum Moveum A37:10 Övrigt https://www.moveum.se/
Panthera Panthera A38:17 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.panthera.se/
ParaLiving ParaLiving A40:54
Permobil Permobil A38:17 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Pernova Hjälpmedel AB Pernova Hjälpmedel AB A41:38 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.pernova.se/
Picomed AB Picomed AB A41:21 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.picomed.se/
Powermec Powermec A38:25 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning, Övrigt https://powermec.no/
Pressalit Pressalit A41:17 Förflyttning/mobilisering, Hygien https://pressalit.com/
Primed Fysio och Rehab AB Primed Fysio och Rehab AB A39:41 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.primed.se/
Rehasense Rehasense A40:14 Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel https://rehasense.com/
Sakta Sakta A39:48 Övrigt https://sakta.se/
Salubrious AB Salubrious AB A41:30 Barnhjälpmedel, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Schuchmann Schuchmann A41:28 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.schuchmann.de/en/
Skohälsan Skohälsan A41:50 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Övrigt https://skohalsan.com/sv/
Sodexo Sodexo A39:30 Övrigt
Solidea Solidea A40:26 Övrigt https://www.solidea.com/sv
Sterner & Sterner Sterner & Sterner A40:20 Arbetsplatshjälpmedel, Hygien https://sternerosterner.se/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB A39:11 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Svan Care AB Svan Care AB A40:27 Förflyttning/mobilisering, Hygien http://www.svancare.se/
Swereco Swereco A37:19 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
Tendo Tendo A41:13 Arbetsplatshjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.tendoforpeople.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB A38:47 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://se.tobiidynavox.com/
Togemo AB Togemo AB A39:43 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.togemo.se
Topro Mobility AB Topro Mobility AB A41:52 Mobilitet/gånghjälpmedel https://topromobility.se/
Unix Furniture Unix Furniture A41:40 Arbetsplatshjälpmedel, Övrigt http://www.unixfurniture.se
Virotea Virotea A40:22 Övrigt https://www.virotea.com/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S A40:11 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se
Zibo Care Zibo Care A41:10 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://zibocare.dk/sv/
Zoomability Zoomability A38:11 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.zoomability.com/sv/
time2care time2care A39:42 Arbetsplatshjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt https://www.time2care.se/