Förflyttning/mobilisering

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB A39:14 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.arjo.com/sv-se/
Bano Bano A41:36 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien https://www.bano.se/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom A38:21 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.baxter.se/sv
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB A38:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Comfort System Scandinavia AB Comfort System Scandinavia AB A41:32 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering http://www.comfortsystem.se
Decon AB Decon AB A39:14 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group A39:21 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Eloflex Eloflex A37:15 Förflyttning/mobilisering, Transport/bilanpassning https://eloflex.se/
ErgoNova ErgoNova A40:56 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.ergonova.se/
Etac Sverige Etac Sverige A40:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB A41:44 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.eurovema.com/sv-se
Feal AB Feal AB A39:18 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning https://www.feal.se/
FreedomBikes FreedomBikes A39:16 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data A41:23 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://frolundadata.se/
Guldmann AB Guldmann AB A39:13 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
HD Rehab HD Rehab A40:18 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB A40:24 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
Hjälpmedelsexperten Hjälpmedelsexperten A41:34 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering http://hjalpmedelsexperten.se/
Hjälpmedelsteknik Sverige  Hjälpmedelsteknik Sverige A39:29 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://assistivetechnologygroup.eu/
Human Care HC AB Human Care HC AB A40:23 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://humancare.se/sv/
Invacare Invacare A40:30 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
KOM I KAPP AB KOM I KAPP AB A40:12 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.komikapp.se
Kvistberga Group AB Kvistberga Group AB A40:50 Förflyttning/mobilisering, Transport/bilanpassning https://kvistberga.se/
L&B Medical L&B Medical A38:24 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.lbmedical.se
Learn to Move Learn to Move A38:30 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Övrigt https://www.learntomove.se/
Linet Sweden AB Linet Sweden AB A38:30 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.linet.se/sv/hemvard
Made for Movement AB Made for Movement AB A39:25 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.madeformovement.com/
Make Rehab Make Rehab A41:48 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://makerehab.com/
Mercado Medic Mercado Medic A40:44 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://mercado.se/
Minicrosser Minicrosser A39:34 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.minicrosser.se/
Panthera Panthera A38:17 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.panthera.se/
Permobil Permobil A38:17 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Pernova Hjälpmedel AB Pernova Hjälpmedel AB A41:38 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.pernova.se/
Picomed AB Picomed AB A41:13 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.picomed.se/
Powermec Powermec A38:25 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning, Övrigt https://powermec.no/
Skohälsan Skohälsan A41:50 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Övrigt https://skohalsan.com/sv/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB A39:11 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Svan Care AB Svan Care AB A40:27 Förflyttning/mobilisering, Hygien http://www.svancare.se/
Swereco Swereco A37:19 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
Zoomability Zoomability A38:11 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.zoomability.com/sv/