Hygien

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB A39:14 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.arjo.com/sv-se/
Anatomic Sitt AB Anatomic Sitt AB A40:28 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com/
Apodan Apodan A37:18 Hygien https://www.apodan.dk/
Axla Axla A37:12 Hygien https://www.axlacare.se/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom A38:21 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.baxter.se/sv
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB A38:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group A39:21 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Etac Sverige Etac Sverige A40:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Guldmann AB Guldmann AB A39:13 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
HEA Medical AB HEA Medical AB A40:24 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN A40:46 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Hjälpmedelsbolaget Hjälpmedelsbolaget A41:36 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien https://www.hjalpmedelsbolaget.com/
Hjälpmedelsteknik Sverige  Hjälpmedelsteknik Sverige A39:29 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://assistivetechnologygroup.eu/
Invacare Invacare A40:30 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Järven Health Care Järven Health Care A41:29 Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.jarven.se
Kandre Kandre A41:54 Hygien, Övrigt https://www.kandre.se/
L&B Medical L&B Medical A38:24 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.lbmedical.se
Pressalit Pressalit A41:17 Förflyttning/mobilisering, Hygien https://pressalit.com/
Salubrious AB Salubrious AB A41:30 Barnhjälpmedel, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Sterner & Sterner Sterner & Sterner A40:20 Arbetsplatshjälpmedel, Hygien https://sternerosterner.se/
Svan Care AB Svan Care AB A40:27 Förflyttning/mobilisering, Hygien http://www.svancare.se/
Swereco Swereco A37:19 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S A40:11 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se