Mobilitet/gånghjälpmedel

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB A39:14 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.arjo.com/sv-se/
Anatomic Sitt AB Anatomic Sitt AB A40:28 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom A38:21 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.baxter.se/sv
Decon AB Decon AB A39:24 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Etac Sverige Etac Sverige A40:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB A41:44 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.eurovema.com/sv-se
Eyemind Eyemind A41:14 Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://gazedriver.com/
FreedomBikes FreedomBikes A39:16 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data A41:23 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://frolundadata.se/
Guldmann AB Guldmann AB A39:13 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
Hjälpmedelsteknik Sverige  Hjälpmedelsteknik Sverige A39:29 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://assistivetechnologygroup.eu/
Human Care HC AB Human Care HC AB A40:23 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://humancare.se/sv/
Invacare Invacare A40:30 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
L&B Medical L&B Medical A38:24 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.lbmedical.se
Life & Mobility Life & Mobility A41:48 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.life-mobility.com/en/
Made for Movement AB Made for Movement AB A39:25 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.madeformovement.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB A40:52 Barnhjälpmedel, Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Minicrosser Minicrosser A39:34 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.minicrosser.se/
Pernova Hjälpmedel AB Pernova Hjälpmedel AB A41:38 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.pernova.se/
Powermec Powermec A38:25 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning, Övrigt https://powermec.no/
Primed Fysio och Rehab AB Primed Fysio och Rehab AB A39:41 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.primed.se/
Rehasense Rehasense A40:14 Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel https://rehasense.com/
Schuchmann Schuchmann A41:28 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.schuchmann.de/en/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB A39:11 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco A37:19 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
Topro Mobility AB Topro Mobility AB A41:52 Mobilitet/gånghjälpmedel https://topromobility.se/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S A40:11 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se
Zibo Care Zibo Care A41:10 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://zibocare.dk/sv/
Zoomability Zoomability A38:11 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.zoomability.com/sv/