Övrigt

Utställare Monter Category Webbadress
AMAB AMAB A38:29 Övrigt http://amab.nu/
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB A38:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Create it Real Create it Real A41:16 Övrigt http://createitreal.com/
Danish Care Danish Care A41:15 Övrigt https://www.danish.care/
ErgoNova ErgoNova A40:56 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.ergonova.se/
Evondos Evondos A39:40 Övrigt https://www.evondos.com/
Goesart Goesart A37:21 Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt http://www.goesart.com/
Jysk Handi Jysk Handi A41:11 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Övrigt https://www.jyskhandi.se
Kandre Kandre A41:54 Hygien, Övrigt https://www.kandre.se/
Learn to Move Learn to Move A38:30 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Övrigt https://www.learntomove.se/
Linet Sweden AB Linet Sweden AB A38:10 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.linet.se/sv/hemvard
MDV Välfärdsteknik MDV Välfärdsteknik A40:42 Övrigt https://www.mdvteknik.se/
Minitech Minitech A37:15 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Övrigt https://www.minitech.se
Mondian AB Mondian AB A38:31 Övrigt http://mondian.se
Moveum Moveum A37:10 Övrigt https://www.moveum.se/
Panthera Panthera A38:17 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.panthera.se/
Powermec Powermec A38:25 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning, Övrigt https://powermec.no/
Sakta Sakta A39:48 Övrigt https://sakta.se/
Skohälsan Skohälsan A41:50 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Övrigt https://skohalsan.com/sv/
Sodexo Sodexo A39:30 Övrigt
Solidea Solidea A40:26 Övrigt https://www.solidea.com/sv
Togemo AB Togemo AB A39:43 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.togemo.se
Unix Furniture Unix Furniture A41:40 Arbetsplatshjälpmedel, Övrigt http://www.unixfurniture.se
Virotea Virotea A40:22 Övrigt https://www.virotea.com/
time2care time2care A39:42 Arbetsplatshjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt https://www.time2care.se/