Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB A:06 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.arjo.com/sv-se/
Abilia AB Abilia AB D:16 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.abilia.com/sv
ActiLeg AB ActiLeg AB A:01 Rehabilitering/habilitering https://actileg.com/
Alu Rehab ApS Alu Rehab ApS C:03 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering http://se.my-netti.com/alu-rehab
Anatomic Sitt AB Anatomic Sitt AB E:02 Barnhjälpmedel, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.anatomicsitt.com/
Bamse Produkter Bamse Produkter D:17 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://bamseprodukter.no/
Bellman & Symfon Bellman & Symfon C:11 B Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt https://bellman.com/sv/
Bima Plastteknik AB Bima Plastteknik AB D:15 Trycksårsprevention http://www.bimaplastteknik.se
Brehms Spilerdug ApS Brehms Spilerdug ApS F:02 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://spilerdug.se
Cabinova Cabinova F:05 Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.cabinova.se/
Care of Sweden AB Care of Sweden AB F:13 Trycksårsprevention http://www.careofsweden.se/
Caretec i Forserum Caretec i Forserum C:04 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering http://www.caretec.se/
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB F:06 B Hygien, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://tumle.uriform.se/
Comfort System Scandinavia AB Comfort System Scandinavia AB D:01 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering http://www.comfortsystem.se
Decon AB Decon AB B:01 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Eloflex Eloflex F:01 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning https://eloflex.se/
ErgoNova ErgoNova F:06 A Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.ergonova.se/
Etac Sverige Etac Sverige C:07 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien https://www.etac.com/sv-se/vuxensenior/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB A:12 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.eurovema.com/sv-se
Feal AB Feal AB D:05 Förflyttning/mobilisering, Transport/bilanpassning https://www.feal.se/
Frölunda Data Frölunda Data C:11 C Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://frolundadata.se/
FysioNord FysioNord C:12 Barnhjälpmedel, Fritid, Rehabilitering/habilitering https://www.fysionord.se
Fysioaid by Kathleen Fysioaid by Kathleen F:02 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://fysioaid.se/
GATE Rehab Development AB GATE Rehab Development AB E:01 A Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.gaterd.se/
Goesart Goesart E:01 BB Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt http://www.goesart.com/
Granberg Interior AB Granberg Interior AB B:17 Övrigt https://www.granberg.se
Guldmann AB Guldmann AB F:08 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
Gynkjolen Gynkjolen D:07 Hygien https://mecovers.com/sv/
Göran Sjödén Rehab Distribution Göran Sjödén Rehab Distribution A:13 Trycksårsprevention https://www.rehabshop.se/
HD Rehab HD Rehab D:18 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB B:09 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN A:09 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Handicare AB Handicare AB A:04 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.handicare.se
Hill-Rom Liko Nordic Hill-Rom Liko Nordic F:12 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.hillrom.se
Hjälpmedelsexperten i Sverige AB Hjälpmedelsexperten i Sverige AB D:02 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering http://hjalpmedelsexperten.se/
Human Care HC AB Human Care HC AB A:10 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://humancare.se/sv/
Inerventions Inerventions F:07 Rehabilitering/habilitering https://inerventions.se/
Invacare AB Invacare AB E:06 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Iris Hjälpmedel Iris Hjälpmedel B:16 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.irishjalpmedel.se/
Järven Health Care Järven Health Care E:04 https://www.jarven.se
KOM I KAPP AB KOM I KAPP AB D:10 http://www.komikapp.se
Karo Pharma Sverige AB Karo Pharma Sverige AB A:02 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://karopharma.se
L&B Medical L&B Medical A:15 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering https://www.lbmedical.se
Linet Linet C:06 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.linet.se/sv/
Luv2Move AB Luv2Move AB C:05 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.luv2move.se/
Made for Movement AB Made for Movement AB E:03 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.madeformovement.com/
Maxgrepp Maxgrepp C:11 A Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://sv-se.facebook.com/maxgrepp/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB C:13 A/C:13 B Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Medema Physio Medema Physio B:03 Rehabilitering/habilitering https://www.medema.se/
Medi Sweden Medi Sweden F:06 C Övrigt https://www.medi.se/
Mercado Medic AB Mercado Medic AB F:03 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://mercado.se
Minicrosser AB Minicrosser AB A:11 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering http://www.minicrosser.se/
Minitech Minitech B:09 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Övrigt https://www.minitech.no/
Mondian AB Mondian AB B:07 Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://mondian.se
Moveum Moveum C:08 B/C:09 A Övrigt https://www.moveum.se/
NOW Boarding NOW Boarding D:03 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering http://www.nowboarding.se/sv/
NeatNordic NeatNordic A:14 Hygien, Rehabilitering/habilitering
NordiCare Ortopedi + Rehab AB NordiCare Ortopedi + Rehab AB C:09 B Barnhjälpmedel, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Övrigt https://nordicare.se/
Novista AB Novista AB F:06 D Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://www.novista.se/
Otakihjul Otakihjul D:08 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://ogohjul.com
Panthera Panthera F:11 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.panthera.se/
Permobil Permobil D:09 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Pernova Pernova C:10 http://www.pernova.se/
Picomed AB Picomed AB A:03 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.picomed.se/
Posifon Posifon D:14 Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://posifon.se/
Primed Fysio och Rehab AB Primed Fysio och Rehab AB B:14 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.primed.se/
RehabCenter AB RehabCenter AB D:04 Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt http://www.rehabcenter.se/
Rollersafe Rollersafe E:01 BC Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt https://www.myrollersafe.com/sv/
Rolser Shoppingvagnar Rolser Shoppingvagnar C:09 C Förflyttning/mobilisering https://rolser.nu/
Sakta Sakta A:08 Mobilitet/gånghjälpmedel, Övrigt https://sakta.se/
Salubrious AB Salubrious AB B:13 Barnhjälpmedel, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Sanicare AB Sanicare AB C:01 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sanicare.se
Sensagon Sensagon A:17 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt https://www.sensagon.se/
Sleepify Sleepify B:04 Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Övrigt https://sleepify.se/
Somna AB Somna AB F:09 Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://somna.se
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB B:08 http://www.sunrisemedical.se/
Svan Care AB Svan Care AB E:05 Förflyttning/mobilisering, Hygien http://www.svancare.se/
Swedish Goliat Swedish Goliat B:11 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.swedishgoliat.se/
TempWatch TempWatch B:12 http://www.tempwatch.se
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB F:10 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.tobiidynavox.com/sv/
Togemo AB Togemo AB C:16 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.togemo.se
Trident Industri AB Trident Industri AB D:13 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.trident.se
Vermund Larsen Sverige AB (VELA) Vermund Larsen Sverige AB (VELA) A:05 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.vela-stolar.se/
Wellbee Wellbee D:10 A Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://www.wellbee.app
Wolturnus A/S Wolturnus A/S D:11 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se
able nordic A/S able nordic A/S E:01 B Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.krbed.dk/
www.jyskhandi.se www.jyskhandi.se D:12 Barnhjälpmedel, Övrigt https://www.jyskhandi.dk/